Home » Sản phẩm » ARDUINOS CNC SHIELD MỞ RỘNG CHO A4988

ARDUINOS CNC SHIELD MỞ RỘNG CHO A4988

65,000 59,000

Mô tả

ARDUINOS CNC SHIELD MỞ RỘNG CHO A4988

ARDUINOS CNC SHIELD MỞ RỘNG CHO A4988

ARDUINOS CNC SHIELD MỞ RỘNG CHO A4988

Thông số kỹ thuât:

– Chức năng: Là bo mạch mở rộng có thể sử dụng như mạch điều khiển (Driver) cho động cơ, máy in 3D, động cơ bước..

– Arduino UNO ———————- expansion board

8 ———————— EN (stepper motor drive enable, active low)

7 ———————– Z.DIR (direction control of Z axis)

6 ———————– Y.DIR (direction control of the Y axis)

5 ———————– X.DIR (X-axis direction control)

4 ———————- Z.STEP (Z-axis step control)

3 ———————- Y.STEP (stepping control of Y axis)

2 ———————- X.STEP (X-axis step control)

/The following is a simple stepper motor control program.

#define EN 8 //Stepper motor enable, active low

#define X_DIR 5 //X-axis Stepper motor direction control

#define Y_DIR 6 //y ​​axis stepper motor direction control

#define Z_DIR 7 //z axis Stepper motor direction control

#define X_STP 2 //x-axis step control

#define Y_STP 3 //y axis step control

#define Z_STP 4 //z axis step control

/ / Function: step Function: control the direction of the stepper motor, the number of steps.

//Parameter: dir direction control, dirPin corresponds to the DIR pin of the stepper motor, stepperPin corresponds to the step pin of the stepper motor, steps step number of steps

//No return value*/

Void step(boolean dir, byte dirPin, byte stepperPin, int steps)

digitalWrite(dirPin, dir);

Delay(50);

For (int i = 0; i < steps; i++) {

digitalWrite(stepperPin, HIGH);

delayMicroseconds(800);

digitalWrite(stepperPin, LOW);

delayMicroseconds(800);

Void setup(){//Set the IO pin used by the stepper motor to output

pinMode(X_DIR, OUTPUT); pinMode(X_STP, OUTPUT);

pinMode(Y_DIR, OUTPUT); pinMode(Y_STP, OUTPUT);

pinMode(Z_DIR, OUTPUT); pinMode(Z_STP, OUTPUT);

pinMode(EN, OUTPUT);

digitalWrite(EN, LOW);

Void loop(){

Step(false, X_DIR, X_STP, 200); //X-axis motor reverses 1 turn, 200 steps for one turn

Step(false, Y_DIR, Y_STP, 200); //y-axis motor reverses 1 turn, 200 steps for one turn

Step(false, Z_DIR, Z_STP, 200); //z-axis motor reverses 1 turn, 200 steps for one turn

Delay(1000);

Step(true, X_DIR, X_STP, 200); //X-axis motor is rotating 1 turn, 200 steps is a circle

Step(true, Y_DIR, Y_STP, 200); //y-axis motor rotates one turn, 200 steps for one turn

Step(true, Z_DIR, Z_STP, 200); //z-axis motor rotates one turn, 200 steps for one turn

Delay(1000);

}

Quý khách xem thêm các sản phẩm khác : TẠI ĐÂY

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ARDUINOS CNC SHIELD MỞ RỘNG CHO A4988”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *